Khóa học Mô hình kinh doanh detailing ADBM (Auto Detailing Business Model)

Để xác định chính xác khách hàng mục tiêu và kinh doanh hiệu quả cần định hướng chiến lược rõ ràng. Kinh doanh detailing cũng vậy, cần tạo lập mô hình kinh doanh detailing trước khi tiến hành các giai đoạn thực thi chi tiết. Hầu hết mọi người đều hiểu sai hoặc định hướng không chính xác loại hình kinh doanh detailing của mình. Đó là lý do Detailing Vietnam giới thiệu Khóa học Mô hình kinh doanh detailing ADBM (Auto Detailing Business Model).

Mô hình kinh doanh detailing ADBM

Nội dung chương trình

Mô hình kinh doanh detailing ADBM (Auto Detailing Business Model) là một cách thể hiện thông tin về các nhân tố đầu vào tạo nên chuỗi giá trị của một trung tâm detailing dưới dạng hình ảnh. Nó là công cụ được sử dụng rộng rộng rãi để  người học có thể nhận định xu hướng, thực hiện các thay đổi và phát triển phù hợp với xu hướng mới của thị trường.

LÝ THUYẾT

1. PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

2. GIÁ TRỊ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG

3. CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ PHÂN PHỐI CHO KHÁCH HÀNG

4. QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

5. CÁC DÒNG DOANH THU CHÍNH

6. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH

7. CÁC NGUỒN LỰC CHÍNH

8. CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH

9. CƠ CẤU CHI PHÍ

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG

– Lên kế hoạch xây dựng một mô hình trung tâm detailing mới

– Phân tích tình hình kinh doanh hiện tại của detailing workshop

– Tái cấu trúc kinh doanh của detailing workshop

– Mở rộng dịch vụ mới cho detailing workshop

PHƯƠNG PHÁP HỌC

Học viên được học theo Phương pháp Coaching là phương pháp tương tác 1 – 1 giữa học viên và người hướng dẫn dựa trên mô hình thực tếcũng như định hướng của học viên. Các phân tích, đánh giá và cách lập mô hình sẽ được phản biện bởi người hướng dẫn trên cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.

Đối tượng học viên

  • Chủ đầu tư mới detailing workshop
  • Detailer chuyên nghiệp và các chuyên gia
  • Quản lý của các detailing workshop

Người học đạt được sau khóa học

– Là một công cụ mà mỗi người có thể tự thiết lập được

– Thao tác đơn giản và nhanh chóng

– Đánh giá hiệu quả kinh doanh detailing trong quá khứ

– Hoạch định chiến lược kinh doanh detailing trong tương lai

– Hiểu rõ hơn về những ưu điểm, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai kinh doanh detailing

– Hiểu rõ phạm vi kinh doanh detailing cụ thể

– Các công việc nên và không nên làm khi kinh doanh detailing

– Có thể cập nhật nhanh chóng khi thị trường thay đổi

HƯỚNG DẪN

Randy Nguyen – IDA Certified Detailer

THỜI GIAN

4h thực hành liên tục

ĐĂNG KÝ

error: Please ask for our copyright!
}(jQuery));
Chat với Detailing Vietnam